faglært i malkekvæg 8 års fast job

øko svin  2 års  fast job

nat malker i 2 år fast job

plante avl 8 år fast job.

weegendt job som lastbil chaffør 

kuerser og chatifikater 

køer kort 

bil. alle mc. lastbil samt hænger

chatifikater

EU gods transport

truck

ADR styk gods. tank. og 1 klasse

sprøjte chatifikat